top of page
NewHat.png

TULEKUSTUTITE
KONTROLL

HOOLDUS

TULEKUSTUTI VAATLUS - teostab omanik

Omanik vaatab üks kord kvartalis üle tulekustutite seisukorra veendumaks, et tulekustuti:

  1) asetseb selleks ettenähtud kohas;

  2) ei ole millegagi varjatud ja kasutamisjuhisega pealdis on loetav;

  3) ei ole märgatavalt kahjustatud;

  4) rõhunäituri (kui see on olemas) osuti asub rohelises tsoonis;

  5) plommid, tõkised (edaspidi plomm) on vigastamata.

 

Vaatlusel ilmnenud tulekustuti rikke kahtluse korral korraldab tulekustuti omanik rikke tuvastamiseks tulekustuti kontrolli ja rikke kõrvaldamiseks hoolduse (teostab pädev isik / firma).

TULEKUSTUTI KONTROLL - teostab kustuti omanik

Tulekustutit kontrollitakse tootja poolt ette nähtud sagedusega või kui vaatluse tulemused seda nõuavad.

Kui tootja ei ole tulekustuti kontrolli sagedust ette näinud, siis kontrollitakse tulekustutit:

  • Üks kord aastas, kui kustutit hoitakse kohas, kus talle mõjuvad niiskus, vibratsioon või temperatuurikõikumised;

  • Üks kord kahe aasta jooksul, kui kustutit hoitakse kuivas ja ühtlase temperatuuriga kohas.

Täpsemad toimingud vt. Siseministri määrusest nr. 39.

TULEKUSTUTI HOOLDUS - teostab pädev isik / firma

Tulekustuti seatakse töökorda iga kasutamiskorra järel ja hooldatakse vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui tootja poolt ette nähtud.

Kui tootja ei ole tulekustuti hoolduse sagedust ette näinud, siis hooldatakse vesi- ja vahtkustuteid iga viie aasta järel, teisi tulekustuteid iga kümne aasta järel.

Hooldusel kasutatavad detailid ja survegaas ei tohi vähendada tulekustuti ohutust ja tootja poolt ettenähtud tulekustutusvõimet. Tulekustutusaine omadused peavad vastama kustuti pealdisel toodule.

FIRETEK OMAB KÕIKI HOOLDUSEKS VAJALIKE

SEADMEID JA SPETSIALISTE

 

IMG_9419-2.jpg
bottom of page