top of page
NewHat.png

SUITSUEEMALDUS

süsteemid

SUITSUEEMALDUSSÜSTEEMID

Automaatne suitsueemaldussüsteem on seadmete kompleks, kuhu kuuluvad loomuliku tõmbega suitsueemaldussüsteemide puhul suitsuluugid koos võimaliku suitsueemaldamise juhtimiskeskuse ja tulekahjusignalisatsiooni seadmetega; mehaaniliste suitsueemaldussüsteemide puhul kuuluvad siia ka ventilaatorid, gaasivoolu suunavad tuletõkkeklapid ja nende juhtimisseadmed.

Suitsueemalduse eesmärgid:

Suitsutõrje põhieesmärgid määravad suitsueemaldusseadmete valiku, dimensioonimise ja töökindluse kriteeriumid.

Suitsutõrje eesmärgid on:

 • hoida evakuatsiooni- ja sisenemisteed suitsuvabadena evakueerimiseks vajaliku aja;

 • toetada päästetöid suitsuvaba tsooni moodustamisega;

 • pidurdada täispõlemise faasi saabumist ja seega aeglustada kahjutule kasvu või takistada kahjutule arenemist täispõlemise faasini;

 • kaitsta seadmeid, sisustust ja ehitises olevat vara (inventari) suitsukahjustuste eest;

 • vähendada kuumade põlemisgaaside temperatuuri mõju ehitise konstruktsioonidele, fassaadidele või klaaspindadele;

 • vähendada nõe-, suitsu- ja soojuskahjustusi;

 • tekitada ülerõhk vastu evakuatsioonisuunda, tänu millele puhastub evakuatsioonitee suitsust;

 • vähendada suitsu tihedust.

Lahendusviisid

Olenevalt rakendavatest ehituslikest meetmetest jaguneb suitsutõrje hoones kolmeks lahendusviisiks:

 • lahendusviis 1: kasutatakse ruumi ülemises kolmandikus paiknevaid ning põrandapinnast avatavaid luuke, ukseavasid, aknaid ja ohutult purustatavaid aknaid (karastatud klaasiga aknad keldrikorrusel ja esimesel korrusel, mis asuvad põrandapinnast käeulatuses) (loomulik suitsu eemaldamine, käivitustase 1);

 • lahendusviis 2: kasutatakse kaugjuhtimisega avanevaid suitsu ja kuumuse eemaldamise luuke ja aknaid (loomulik suitsu eemaldamine, käivitustase 2, 3 või 4);

 • lahendusviis 3: tulekahjus tekkiva suitsu ja kuumuse eemaldamine hoonest toimub väljatõmbeventilaatori (te)ga või tekitades ventilaatori(te)ga ülerõhku ruumides, kuhu soovitakse suitsu levimist takistada (mehaaniline suitsu eemaldamine, käivitustase 2, 3 või 4).

Suitsutõrje käivitustasemed

Suitsutõrjes on võimalik neli käivitustaset:

 • tase 1: käsitsi;

 • tase 2: käsitsi mehaanilise või elektriajamiga;

 • tase 3: automaatne (suitsueemaldamine: automaatne; õhu kompenseerimine: käsitsi)

 • tase 4: täisautomaatne

FIRETEK TEOSTAB SUITSUEEMALDUSE JA SUITSUTÕRJESÜSTEEMIDE AUTOMAATIKA OSA PROJEKTEERIMIST JA VÄLJA EHITAMIST NING NÕUETEKOHAST HOOLDUST.

 

PROJEKTEERIMINE JA EHITAMINE

FIRETEK pakub lahendusviisi 2 ja 3 suitsueemaldussüsteemide projekteerimist. Lahendusviisi 3 puhul kasutame diplomeeritud ventilatsiooni inseneri teenuseid.

bottom of page