top of page
NewHat.png

SPRINKLER

süsteemid

SPRINKLERSÜSTEEM

Automaatne sprinklersüsteem on projekteeritud tulekahju avastamiseks ja veega kustutamiseks selle varajases staadiumis või tulekahju lokaliseerimiseks ilma inimese osaluseta, et lõplik kustutamine oleks võimalik muude vahenditega.

Sprinklersüsteem koosneb veevarustus(t)est ning ühest või enamast sprinklerinstallatsioonist; igasse installatsiooni kuuluvad selle juhtsõlm ja torurühmad sprinklerpeadega. Sprinklerid paigaldatakse selleks määratud kohtadesse katuse või lae alla, vajaduse korral ka riiulisõrestike vahele allapoole riiuleid ning ahjude või pliitide juurde.

Sprinklerid töötavad ettemääratud temperatuuril ning pihustavad vett allpool asetsevale alale. Läbi alarmklapi voolav vesi kutsub esile tulekahjuhäire. Rakendumistemperatuur valitakse tavaliselt ümbritsevatest temperatuuritingimustest lähtudes, millele lisatakse 30C varu.

  • Tööle rakenduvad ainult tule läheduses paiknevad sprinklerid, s.t need, mis piisavalt soojenevad.

  • Sprinklersüsteem peab väga väheste eranditega haarama ehitise ruume täies ulatuses.

  • Sprinklersüsteemi olemasolust ei tohiks järeldada, et see välistab täielikult vajaduse muude tulekustutusabinõude järele, ning on oluline hinnata objekti tuleohutust tervikuna.

FIRETEK PAKUB SPRINKLERSÜSTEEMIDE VÄLJA EHITAMIST.

MEIL ON 30 LIIKMELINE LUKKSEPPADE MEESKOND NING KOMPETENTSED PROJEKTIJUHID. 

Lähtuvalt tellija soovist FIRETEK pakub 2D või 3D  sprinklersüsteemide projekteerimist. Kasutame spetsiaalset projekteerimise programmi AUTOSPRINK (MEP CAD, USA).

Firmal on kolm litsentsi.

Projekteerimise staadiumid on eelprojekt, põhiprojekt ning tööprojekt.

FIRETEK PAKUB VÄLJA EHITATUD SPRINKLERSÜSTEEMIDE HOOLDUST, LÄHTUVALT SPRINKLERSTANDARDI EVS EN 12845: 2015+A1:2020 NÕUETEST.

Hooldus peab olema nädalane, igakuine, kvartaalne, pooleaastane, aastane, kolmeaastane, kümneaastane, kahekümneviie aastane.

bottom of page