top of page
NewHat.png

INFOTABLOO

TULEOHUTUSPAIGALDISTE

AUTOMATISEERIMINE

MONITOORING JA JUHTIMINE

Tuleohutussüsteemide automaatika (TOA)

Tuleohutussüsteemide automaatika eesmärk on nende süsteemi põhiliste funktsioonide pidev

jälgimine, millede tõrked võivad takistada tuleohutussüsteemide tegevust tulekahju korral ja alarm- või

rikkeseisundi edastamist korrektiivtegevuseks ning tuleohutussüsteemide tulekahju korral juhtimist.

Tuleohutussüsteemide automaatika põhikomponendid on järgmised:

 • TOA keskseade;

 • informatsiooni- ja juhtimistabloo;

 • sisend-väljundmoodulid;

 • releemoodulid;

 • kontrollerid;

 • protsessorid;

 • juhtimis-, signalisatsiooni- ja elektritoiteahelad;

 • teabeedastuse liidesed;

 • toiteallikad ja toiteplokid.

 

Seire ja/või juhtimine peab olema tagatud järgmistele tuleohutussüsteemidele ja

päästevahenditele ja nende komponentidele:

 • automaatsed tulekustutussüsteemid;

 • pumpadega märgtõusutoru ja tuletõrje voolikusüsteemid;

 • suitsutõrjesüsteem;

 • tuletõrjujate liftid;

 • hoone häireteadustuse helisüsteem;

 • evakuatsioonivalgustuse süsteem;

 • varutoiteallikas (diiselgeneraator);

 • tuletõkkekardinad, -uksed, -väravad;

 • läbipääsu süsteemid;

 • elektrivarustus.

Tuleohutussüsteemide automaatika projekteerimine, paigaldamine ja hooldus tehakse asjakohaste standardite nõuete alusel.

FIRETEK PAKUB TULEOHUTUSSÜSTEEMIDE VÄLJA EHITAMIST JA

NÕUETEKOHAST HOOLDUST

FIRETEK teostab tuleohutuse automaatika projekteerimist.

Koostame eel,- põhi,- ja tööprojekte.

bottom of page