NewHat.png

INFOTABLOO

TULEOHUTUSPAIGALDISTE

AUTOMATISEERIMINE

MONITOORING JA JUHTIMINE

Tuleohutussüsteemide automaatika (TOA)

Tuleohutussüsteemide automaatika eesmärk on nende süsteemi põhiliste funktsioonide pidev

jälgimine, millede tõrked võivad takistada tuleohutussüsteemide tegevust tulekahju korral ja alarm- või

rikkeseisundi edastamist korrektiivtegevuseks ning tuleohutussüsteemide tulekahju korral juhtimist.

Tuleohutussüsteemide automaatika põhikomponendid on järgmised:

 • TOA keskseade;

 • informatsiooni- ja juhtimistabloo;

 • sisend-väljundmoodulid;

 • releemoodulid;

 • kontrollerid;

 • protsessorid;

 • juhtimis-, signalisatsiooni- ja elektritoiteahelad;

 • teabeedastuse liidesed;

 • toiteallikad ja toiteplokid.

 

Seire ja/või juhtimine peab olema tagatud järgmistele tuleohutussüsteemidele ja

päästevahenditele ja nende komponentidele:

 • automaatsed tulekustutussüsteemid;

 • pumpadega märgtõusutoru ja tuletõrje voolikusüsteemid;

 • suitsutõrjesüsteem;

 • tuletõrjujate liftid;

 • hoone häireteadustuse helisüsteem;

 • evakuatsioonivalgustuse süsteem;

 • varutoiteallikas (diiselgeneraator);

 • tuletõkkekardinad, -uksed, -väravad;

 • läbipääsu süsteemid;

 • elektrivarustus.

Tuleohutussüsteemide automaatika projekteerimine, paigaldamine ja hooldus tehakse asjakohaste standardite nõuete alusel.

FIRETEK PAKUB TULEOHUTUSSÜSTEEMIDE VÄLJA EHITAMIST JA

NÕUETEKOHAST HOOLDUST

FIRETEK teostab tuleohutuse automaatika projekteerimist.

Koostame eel,- põhi,- ja tööprojekte.