top of page
NewHat.png

HAPNIKU ALANDAMISE

süsteemid

FIRETEK OÜ
pakub hapniku alandamise süsteeme.
Koostöö partneriks on Hollandi firma PRESSCON.

Hapnik soosib põlemisreaktsiooni. Hapniku protsendi alandamisel põlemine on välistatud. Erinevad kustutussüsteemid kustutavad juba tekkinud tulekahjusid. Ehk nii või teisiti tulekaju puhul varale tekkib kahju. Presscon- i poolt pakutav lahendus aga võimaldab hoida võimaliku tulekahju ära, ehk ennetab põlengu tekkimist, tekitades tulekahju riskivaba keskkonda.

Süsteemi tööpõhimõte on järgmine:

 • Ruumis olevast õhust eemaldatakse selline hapniku protsent, et põlengu tekkimine oleks välistatud. Lämmastiku protsent selle võrra jälle kasvab;

 • Eriseadmeid kasutades suruõhk (umbes 6 bari) lastakse läbi erifiltrite. Filtrites toimub hapniku % vähendamine;

 • Õhust eemaldatav hapnik suunatakse välisõhku;

 • Vähendatud hapniku protsendiga õhk aga suunatakse kaitstavasse ruumi;

 • Teatud aja jooksul lämmastiku protsent ruumid asendab eemaldatud hapniku protsendi;

 • Igale kaitstavale ruumile pakutakse omaette hapniku protsendi lahenduse. Võetakse arvesse millise ruumiga tegemist on, mis tegevus seal toimub, milline on tuleoht jne;

 • Tootja kinnitusel hapniku protsenti on võimalik alandada kuni 1 %;

 • Inimesele kahjutu hapniku protsent ruumis on vähemalt 15 %. Alla selle on juba kahjulik ja isegi ohtlik.

Objektid, kuhu hapniku alandamise süsteemid hästi sobivad on järgmised:   

 • Jahutus- ja külmutuslaod. Sellistes ladudes vesikustutussüsteemide kasutamine on komplitseeritud. Pakendid asetsevad üks teisele lähedal, seega vesi igasse kohta ei pääse;

 • Serveriruumid;

 • Liitium- akude hoiuruumid. Nimetatud akude põlengud kaasnevad kõrge temperatuurid ning eralduvad eriti mürgised põlemisgaasid;

 • Ohtlike ainete hoiustamise ruumid. Nimetatud ruumid reeglina on plahvatusohuga ning mürgised.

 • Muuseumite ja arhiivide hoidlad. Hoidlates ladustatakse erinevaid eriti väärtuslikke maale ning muid ajaloolisi väärtusi ning dokumente. Võimaliku tulekahju ära hoidmine on parim lahendus. Alternatiivsete kustutussüsteemide tööle rakendumine toob kaasa vara söestumist ning kahjustamist;

 • Muud laod ja hoidlad.  

Täpsema info saamiseks palume pöörduda meie poole.

Server room LOX.png
bottom of page