FirePro logo red.png

AEROSOOL

MODULAARNE

tulekustutussüsteem

firepro-footer-certificates.png
system-design.png

Eelprojekteeritud

Üleujutuse süsteem

 1. FirePro süsteemid on kavandatud järgides kõiki asjakohaseid rahvusvahelisi standardeid, näiteks: ISO 15779, NFPA 2010, IMO / MSC 1270, UL 2775, EN 15276, AS 4487.

 2. FirePro konstrueeritud elektrilised osad, elektroonilised juhtseadmed ja lisaseadmed on täielikult ühilduvad, samas kui vooluahela jälgimine toimub järjestikuste aktivaatormoodulite kaudu.

 3. FirePro kondenseeritud aerosooltulekustutusseadmed, paneelid ja järjestikused aktivaatorimoodulid on loetletud eraldi ja iseseisvalt, kuid mis veelgi tähtsam, need on sertifitseeritud integreeritud süsteemina.

pt1461_0004.jpg
design-principles.png

FirePro disainiprintsiibid

Tulekaitse peamine eesmärk on kaitsta inimelu, hinnatud vara ja keskkonda tule katastroofiliste mõjude eest. Põhjalik tulekaitse nõuab põhjalikku riskihindamist ja süsteemi valvsat ülesehitust.

Integreeritud tulekaitselahenduse rakendamine peab tegelema nii tulekahjude ennetamise ja kustutamisega kui ka selle leviku piiramisega. Selle saavutamiseks kaasatakse mitmesuguseid elemente ja parameetreid, näiteks:

Ehitise kujundus:

 • Paigutus

 • Struktuur

 • Evakuatsiooniteed

Passiivne tulekaitse:

Tulekindlad materjalid (nt värvid, klaas), tuletõkkeklapid, uksesulgurid ning tulekahjusignalisatsioonisüsteemid.

Aktiivne tulekaitse:

Tulekustutus- / kustutussüsteemide valik, mis nõuab tuleklasside uurimist.

Ärahoidmine:

Koolituse vajadus:

 • Tulekahju juhtumite vältimiseks

 • Kustutussüsteemi opereerimiseks

 • Kuidas käituda tulekahju korral

system_design_separator.jpg

Individuaalse tulekustutussüsteemi projekteerimisel ja rakendamisel järgib FirePro ülaltoodud põhimõtteid ja võtab eriti arvesse järgmisi parameetreid

check.png
 • Tulekahju klassitüübid

 • Võimalikud tuleallikad, et vältida tule edasist levikut külgnevatele aladele

 • Nõutava tulekustutusmaterjali koguse / massi

 • Ruumi sisemine paigutus ja sisu

 • Kõik võimalikud avad, mis võivad põhjustada tulekustutusega kondenseerunud aerosooli kadu

 • Kiireima ja ühtlasema jaotuse saavutamiseks kustutus elementide vajalik arv

Kustutus elemendite õige positsioneerimine:

 1. Eemal igasugustest avadest, nagu aknad ja uksed.

 2. Õigel kõrgusel.

 3. Vaba takistustest, mis takistavad tulekustutusaine vaba ja takistamatut väljapääsu.

Lähtuvalt tellija soovist FIRETEK pakub Aerosool kustutussüsteemide projekteerimist.  

Projekteerimise staadiumid on eelprojekt, põhiprojekt ning tööprojekt.

 

FIRETEK PAKUB AEROSOOL KUSTUTUSSÜSTEEMIDE VÄLJA EHITAMIST NING HOOLDUST