top of page
NewHat.png

TULETÕRJEVOOLIKU

süsteemid

TULETÕRJEVOOLIKU SÜSTEEM

Pakume kõikvõimalikke tuletõrje vesivarustuse lahendusi vastavalt standardile EVS 812:6 2012 „Tuletõrje veevarustus“:

 • Väline tuletõrje veevarustus

 • Ühisveevärgi baasil

 • Loodusliku veevõtukoha baasil

 • Tehisliku veevõtukoha baasil

 • Päästeauto pumbaga survestatava tuletõrje veetrassi baasil

 • Hoonesisene tuletõrje veevarustus

 • Märg/Kuivtõusutorude süsteem

 • Tuletõrjevooliku süsteem

Lahendusi pakume põhimõttel „võtmed kätte“:

 • Parima ja kuluefektiivseima lahenduse leidmine nii päästeteenistuse kui ka tellija jaoks

 • Väljatöötatud lahenduse kaitsmine päästeteenistuse insenertehnilise büroo ametniku juures

 • Vastavalt väljatöötatud ja kaitstud lahendusele projekti koostamine

 • Mullatööd (kraavide kaevamine, padjad, kinniajamine jne)

 • Geodeetilised tööd

 • Äärikühenduste paigaldust igat tüüpi torudele

 • Hüdrandi ühendamist

 • Markeeringut ja testimist veeloovutusele vastavalt kehtivale seadusandlusele

 

TULETÕRJEKAPPIDE PAIGALDUS

Firetek spetsialistid paigaldavad olemasolevast valikust ükskõik millise kappidest vastavalt ruumi projektile.

 

Paigaldus sisaldab:

 • projekteerimist (kui projekt puudub)

 • paigalduspinna ettevalmistust

 • mehaanilised ühendused või keevitustööd kapi ühendamiseks magistraaliga

 • tuletõrjekapi kinnitust

 • montaazi tuletõrjekapi komplekteerimiseks ja markeeringut vastavalt kehtivale seadusandlusele

 • katsetuse läbiviimist veeloovutusele

 

Maksumus sõltub tööde mahust ja räägitakse läbi hinnapakkumise koostamise staadiumis.

FIRETEK PAKUB TULETÕRJEVOOLIKU SÜSTEEMIDE VÄLJA EHITAMIST.

MEIL ON 30 LIIKMELINE LUKKSEPPADE MEESKOND NING KOMPETENTSED PROJEKTIJUHID. 

Lähtuvalt tellija soovist FIRETEK pakub 2D või 3D  tuletõrjevooliku süsteemide projekteerimist. Kasutame spetsiaalset projekteerimise programmi AUTOSPRINK (MEP CAD, USA).

Firmal on kolm litsentsi.

Projekteerimise staadiumid on eelprojekt, põhiprojekt ning tööprojekt.

FIRETEK PAKUB VÄLJA EHITATUD TULETÕRJEVOOLIKU SÜSTEEMIDE HOOLDUST

bottom of page