top of page
NewHat.png

KOOLITUSED

DOKUMENTATSIOONI

KOOSTAMINE

KOOLITUSED

 

Tuleohutusalased koolitused

 1. Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise koolitus 

 2. Hädaolukorras tegutsemise koolitus (Ohtliku ettevõttele ja suurõnnetuse ohuga ettevõttele)

 3. Tuleohutuse eest vastutava koolitus

 4. Tuletöö tegemise koolitus

 

DOKUMENTATSIOON

 

Tuleohutusalane dokumentatsioon

 1. Tulekahju korral tegutsemise plaan

 2. Tuleohutuskorraldus

 3. Tulekahjuõppuse kirjalik kokkuvõte

 4. Hoone operatiivkaart

 5. Enesekontrolli tuleohutusaruanne

 6. Evakuatsiooniskeemid

 7. Suitsueemaldusskeemid 

 8. ATeS paiknemisskeemid

 9. Tuleohutuspaigaldiste kasutusjuhiseid 

 10. Hoone tuleohutusalane audit 

 

Ohtliku ettevõttele ja suurõnnetuse ohuga ettevõttele

 1. Teabeleht

 2. Riskianalüüs

 3. Hädaolukorra lahendamise plaan

 4. Ohutuse tagamise süsteemi kirjeldus

 5. Ohutusaruanne

bottom of page