top of page

Tehnilised lahendused igale tööstuse valdkonnale

Puidutööstus

WOODWORKING-INDUSTRY-01-1-min.jpg

Hügieen

HYGIENE-INDUSTRY-1-min.jpg

Elektri tootmine

01.-iStock-1446681938-min-1.jpg

Tselluloos ja paber

PAPER-INDUSTRY-1-min.jpg

Toidutööstus

FOOD-INDUSTRY-1-min.jpg

Bioenergia

BIOENERGY-INDUSTRY-1-min.jpg

Sadamad

PORT-INDUSTRY-1-min.jpg

Taaskasutuse valdkond

iStock-991390276-1-min.jpg

SÄDEMETE TUVASTAMINE JA KIIRKUSTUTUS

Firefly logo - whitee.png

Tulekahjude ennetamise spetsialist

Firefly pakub terviklikke lahendusi, mis kaitsevad kõike alates üksikutest masinatest, filtritest kuni terviklike töötlemisliinideni. Iga Firefly süsteem koosneb detektoritest, kustutusseadmetest ja juhtplokkidest. Firefly lahendused kasutavad laia valikut andureid, et tuvastada väga suure täpsusega potentsiaalseid põlemisallikaid erinevat tüüpi tööstusprotsessides.

Iga süsteem on kohandatud rakenduse spetsiifilistele nõuetele. Objektidel, kus vesi tulekustutuse jaoks ei sobi, kasutatakse alternatiivseid kustutusmeetodeid, nagu inertgaas või mehaaniline eraldamine.

Kõik süsteemid on ühendatud Firefly juhtimisplatvormiga EXIMIO™. Kasutaja suhtleb süsteemiga kasutajasõbraliku IntuVision™-i operaatoriliidese kaudu.

ENNUSTUS

ENNETUS

TULEKAITSE

LEEVENDUS

Tuvastab seda,

mida teised ei märka

Firefly TrueDetect™ tehnoloogia tuvastab soojusallikad ülimalt suure täpsusega, võimaldades süsteemil sihikule võtta kuumad osakesed enne, kui tulekahju saab alguse, ning väldib kiire sekkumisega tõsiseid kahjustusi.

Inimsilmaga nähtavate sädemete temperatuur on vähemalt 700°C. Kuid paljud materjalid süttivad palju madalamal temperatuuril.

Firefly sädemetuvastussüsteem tuvastab protsessis suurel kiirusel liikuvad kuumad osakesed ja kustutab need enne, kui tulekahju võib tekkida.

Firefly kiirkustutussüsteem kasutab leegiandureid, et pakkuda kohalikku kaitset kõrge riskiga piirkondadele ja kriitilistele masinatele, reageerides esimeste tulekahjumärkide korral kiiresti ülitõhusa veeudusüsteemiga.

Kaitseb kõike alates üksikutest masinatest ja filtritest kuni täielike töötlemisliinideni. Iga Firefly süsteem koosneb detektoritest, kustutusseadmetest ja juhtplokkidest, mis on võimelised tuvastama suure täpsusega potentsiaalseid põlemisallikaid erinevat tüüpi tööstusprotsessides.

Ennustus

iStock-1150244921-1-min.jpg

Ennustus tähendab sammu võrra ees olemist. Firefly intelligentse ennustustehnoloogia idee on tuvastada probleem masinas või protsessiosas isegi enne süüteallikate tekkimist või enne riski tekkimist ning anda teavet ennetusmeetmete võimaldamiseks ja rikke vältimiseks.

Ennetus

iStock-847404618-2048x1365.jpg

Ärge võitlege tulekahjudega – peatage nende tekkimine ennem. Firefly ennetustehnoloogia idee on tuvastada ja kustutada süüteallikad millisekundite jooksul enne tulekahju algust. Firefly ainulaadne TrueDetect™ tehnoloogia võimaldab tuvastada igat tüüpi süüteallikaid, nagu kuumad hõõrdeosakesed, sädemed ja leegid.

Tulekaitse

iStock-1338832185-1-min.jpg

Kui tulekahju on alguse saanud, suurenevad tulekahjust põhjustatud kahjud ja kulud iga sekundiga. Mida kiiremini saab tulekahju avastada ja kustutada, seda vähem häiriv on juhtum. Firefly tulekaitsetehnoloogia eesmärk on tuvastada ja kustutada tulekahjud piisavalt kiiresti, et vältida kahjustusi ja vältida masina või protsessi kulukaid seisakuid. Parimal juhul ei märka te kunagi, et teil oli juhtum.

Leevendus

iStock-1279551163-1-min.jpg

Atex tolmu plahvatuse metoodika on üles ehitatud kolmes etapis. 1. Vältida plahvatusohtliku keskkonna teket. 2. Minimeerida süttimisoht. 3. Leevendada plahvatuse tagajärgi. Täna on Fireflyl tehnoloogia, mis aitab teid kõigis etappides. Firefly uus passiivsete plahvatuskaitsetoodete sari EXsolvo leevendab tõhusalt tolmuplahvatuse tagajärgi ja kaitseb teie töötajaid.

EXIMIO™ juhtimisplatvorm

Control_cover-photo_02-1-2048x1536.jpg

EXIMIO™ on juhtimissüsteem, mis annab ülevaate kõigist Firefly süsteemi komponentidest ühes lihtsalt kasutatavas liideses – sädemedetektorid, leegiandurid, gaasidetektorid, temperatuuriandurid ja palju muud. Süsteemi saab juhtida kaugjuhtimise teel, võimaldades tööd lauaarvutist või ülimuslikust juhtimissüsteemist.

05.png
06.png
04.png
01.png
08.png
8.png
03.png

Vaata demo videot

bottom of page